Vol 60, No 1 (2013)

Table of Contents

Research Papers

T.S. Barman, U. Baruah, R.K. Bordoloi, H. Saikia, J.K. Saikia
Somnath Roy, A. Rahman
I.K. Phukan, Chamim Sultana Ahmed, Priyanka Borah, M. Goswami, Latu Khanikar, Arup Baruah, R.M. Bhagat
Pinaki Hazarika, T. Lahon, T.S. Barman
S.R. Sarmah
Shamina Safique, K.Z. Ahmed, Ashrafa Jahan, M. Goswami, I.K. Phukan
B.K. Laskar, A.K. Singh, R.M. Bhagat
N. Gupta, R.M. Bhagat, G.G. Borah

Notes & News

J.K. Saikia, U. Baruah, T.S. Barman

General Articles

Chunlan Wu, Yahui Huang

Reports