Vol 60, No 2 (2013)

Table of Contents

Research Papers

I.K. Phukan, Latu Khanikar, Chamim Sultana Ahmed, Shamina Safique, Ashrafa Jahan, Arup Baruah, Ivy Phukan
Ananda Mukhopadhyay, Soma Das, Somnath Roy, Dhiraj Saha
Madhurjya Gogoi, Afruza Zaman, Sagarika Das, H Ranjit Singh, Prasenjit Bhagawati, Pritom Chowdhury, Hemanta Saikia, R.N.S. Yadav, Sangeeta Borchetia, Tanoy Bandyopadhyay
S Bora, B.K. Barthakur
Rupanjali D Baruah, R.M. Bhagat
Sangeeta Hazarika, B.K. Barthakur, D.S. Bora

Notes & News

T.S. Barman, R.K. Bordoloi, J.K. Saikia, B. Das
Aruna Purkaystha, Anjan Purkaystha, S. Sannigrahi
Santi Ranjan Paul

General Articles

Roy Somnath, A. Rahman
D. Borthakur, R.K. Bordoloi, Ranjit Kr. Dutta, D.K. Baruah

Reports