Vol 63, No 1 (2016)

Table of Contents

Research Papers

I.K. Phukan, Shamina Safique, Ashrafa Jahan, Jintu Dutta, Ivy Phukan
P. Dutta, P.N. Bhattacharyya, S.R. Sarmah, Mausomi Madhab, S.P. Sandilya, D. Gogoi, Ivy Phukan, R. Begum, A.J. Tanti, S.K. Pathak
P.N. Bhattacharyya, P. Dutta, Mausomi Madhab, I.K. Phukan, S.R. Sarmah, S.K. Pathak
Swayambhu Ghosh, Anup Jyoti Goswami, Ivy Phukan, R.M. Bhagat, Prabhat Pramanik

General Articles

B. Das, P.K. Patel, S. Sobhapandit, R.C. Gogoi

Reports